KOMFAST 3

Det är vi som är KOMFAST

Fastighetsförvaltningsbolaget som inte krånglar till det som redan är enkelt.

KOMFAST är som den gamla tidens vaktmästare. Han som hade koll,
ställde upp i vått och torrt och
ordnade allt. 

Om oss

Det är så vi fortfarande jobbar på KOMFAST, fast med modernaste tekniken och de senaste hjälpmedlen.

Hos oss har varje fastighet en egen vaktmästare som tar ansvar för ditt hus och sköter allt du vill. Han håller i skötsel och drift, reparerar när det behövs, kommer med förslag på åtgärder som kan förbättra din fastighetsekonomi, lämnar kostnadsförslag, hjälper till med myndighetskontakter, ordnar fram material, är arbetsledare och kan vara kontakten mellan alla aktörerna i din fastighet.

Din KOMFAST vaktmästare finns till hands och tar hand om ditt hus så du kan koncentrera dig på annat.

Vi ger dig gärna ett förslag på ett skräddarsytt serviceavtal som passar just din fastighet.

Kontakta oss

Dotterbolag

Genom att integrera dotterbolagens spetskompetenser inom fastighets- och markarbeten i våra uppdrag kan vi tillsammans erbjuda än mer breddande helhetslösningar till er som uppdragsgivare. Klicka på våra dotterbolag nedan för att se hur just de kan förstärker KOMFAST tjänsteutbud.

Våra tjänster 

Vi har ett team av fackmän som jobbar kontinuerligt med fastighetsskötsel och underhåll och som kan rycka ut akut om olyckan är framme i ditt hus.

Se nedan vad vi kan hjälpa er med:

Fastighetskötsel

Fastighetsskötsel & Drift

Vi tar hand om allt både på utsidan och insida av din fastighet. Vi har ett team av duktiga fackmän som jobbar kontinuerligt med fastighets-
skötsel och underhåll och som kan rycka ut akut om olyckan är framme i ditt hus.

Läs mer 

Underhållsplanering

Underhållsplanering

”1000-mila-service” för fastigheter.

Servar du ditt hus? En fastighet är som en bil och behöver servas kontinuerligt för att vara säker och för att förebygga kostsamma fel och skador.

Läs mer 

Driftoptimering

Driftoptimering

Vi går igenom era tekniska system och säkerställer att de samverkar och fungerar så bra som möjligt. En bättre drift leder till ökad komfort samtidigt som ni minskar er energianvändning och era kostnader.

Läs mer 

Fastighetsskötsel & Drift

Entreprenad/Byggservice

Vi hjälper gärna till om du ska bygga om eller anpassa din fastighet på något sätt. Vi utför projektering och byggledning av såväl små som stora reparations- och byggprojekt. Vi kan hjälpa dig med allt från ritningar och kostnadsförslag till att projektleda hela arbetet med rätt hantverkarteam.

Hyresgästkontakt

Uthyrningsservice

Vi hjälper dig också gärna att hitta nya hyresgäster med rätt verksamhet till dina lokaler som passar just era fastigheter.

Eller om era hyresgäster vill hitta något mindre eller större i era fastigheter.

Det som tillhör Fastighetsskötsel & Drift och Driftoptimering är enligt nedan:

Teknisk tillsyn och felanmälan

Med kontinuerlig skötsel och tillsyn av tekniska installationer som värme, ventilation, vatten och avlopp, minimeras risken för riktigt stora skador. Om något är fel eller trasigt reparerar vi direkt eller gör en analys av felet och ger dig ett åtgärds- och kostnadsförslag.

Reparationsservice

Med en egen vaktmästare för varje fastighet är det lätt att få tag på oss. Vi samarbetar med fackmän inom alla områden.

24 h jourservice

Det finns alltid en jourhavande vaktmästare som kan rycka ut dygnet runt. Vi samarbetar också med SOS Alarm och bevakningsbolag.

Fasad & taktillsyn

Vår målsättning är att stoppa skadan före den har hänt. Med kontinuerlig tillsyns minimeras risken för läckage och skador.

Utvändig renhållning & invändig lokalvård

En välvårdad fastighet höjer värdet både för dig och dina hyresgäster. Vi håller smuts och klotter borta inne som ute och utför allt från trottoarsopning och trappstädning till fullständig sanering.

Trädgårdsarbete

Gräsklippning, häckklippning, beskärning, plantering… – vi hjälper till med allt på dina grönområden.

Snöservice

Maskinell eller manuell snöröjning direkt vid varje snöfall. Vi sandar och ser till att området runt din fastighet är halkfritt och säkert.

Det som tillhör Underhållsplanering är enligt nedan:

1000-mila-service för fastigheter

Med en underhållsplan från oss kan du vara förberedd på kommande kostnader och tidsmässigt planera arbetet för dina hyresgästers skull. Underhållsplanering är ett bra underlag till din egna budget.

Målet med underhållsplanering är att minska "brandkårsutryckningar" och höga oväntade reparationskostnader. 

Vi skräddarsyr serviceavtal som passar just dina behov.

KOM Fastighetsförvaltning AB följer koncernens policyer för 
kvalitet och miljö

KOMFAST uppgift är att:

Erbjuda fastighetsförvaltning med kompletterande tjänster. Uppfylla Intressenters krav och förväntningar genom

 • Fokus på nöjda intressenter
 • Hög kvalitet på leveranser
 • Skyndsam och transparent uppföljning och återkoppling i alla ärenden
 • Personal med relevant kompetens som kontinuerligt utvecklas

Denna policy utgör en ram för mål och ett åtagande för proaktiv och effektiv utveckling för att uppfylla kund-, intressent- och tillämpliga lagkrav.

 

Kvalitetspolicy

KOMFAST levererar service till små och medelstora kunder inom fastighetsförvaltning. I kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi hållbara inre och yttre servicelösningar genom

 • väl dimensionerad, hållbar och personlig service
 • engagerad och riskmedveten personal och flexibla processer
 • sömlösa leveranser med beprövade metoder
 • kompetenta samarbetspartners

 

Miljöpolicy

KOMFAST levererar service till små och medelstora kunder inom fastighetsförvaltning. I kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi hållbara inre och yttre servicelösningar inom vilka vi

 • riskvärderar tjänster och leveranser
 • skyddar miljön
 • förebygger föroreningar
 • efterlever bindande krav och
 • ständigt förbättrar miljöprestandan.

 

snorojning
Skärmbild 2023-05-02 155839
KOMFAST
images (1)
KOMFAST 4
Skärmbild 2023-05-02 163809

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret nedan så återkopplar vi till dig inom 24 timmar.

Om du önskar göra en felanmälan;

 • Skriv kortfattat vad felet är
 • Fyll i adress
 • Fyll i dina kontaktuppgifter

 

*” anger obligatoriska fält

Får vi använda huvudnyckel?*
Får vi använda huvudnyckel?
Finns husdjur?*
Finns husdjur?
Ärendets prioritet*
Ärendets prioritet

Kontakta oss på

KOMFAST Fastighetsförvaltning AB

Sågverksgatan 1
784 74 Borlänge
Telefon: 0243-79 28 10

Matsarvsvägen 5
791 77 Falun
Telefon: 023-71 13 10

 

fast.forv@komfast.com