Fastighetsskötsel & drift

Varje hus har sitt behov. Vi kan ta hand om allt både på utsidan och insidan av din fastighet. Vi har ett team av fackmän som jobbar kontinuerligt med fastighetsskötsel och underhåll och som kan rycka ut akut om olyckan är framme i ditt hus.

Teknisk tillsyn och felanmälan

Med kontinuerlig skötsel och tillsyn av tekniska installationer som värme, ventilation, vatten och avlopp, minimeras risken för riktigt stora skador. Om något är fel eller trasigt reparerar vi direkt eller gör en analys av felet och ger dig ett åtgärds- och kostnadsförslag.

Reparationsservice

Med en egen vaktmästare för varje fastighet är det lätt att få tag på oss. Vi samarbetar med fackmän inom alla områden.

24 h jourservice

Det finns alltid en jourhavande vaktmästare som kan rycka ut dygnet runt. Vi samarbetar också med SOS Alarm och bevakningsbolag.

Fasad & taktillsyn

Vår målsättning är att stoppa skadan före den har hänt. Med kontinuerlig tillsyns minimeras risken för läckage och skador.

Utvändig renhållning & invändig lokalvård

En välvårdad fastighet höjer värdet både för dig och dina hyresgäster. Vi håller smuts och klotter borta inne som ute och utför allt från trottoarsopning och trappstädning till fullständig sanering.

Trädgårdsarbete

Gräsklippning, häckklippning, beskärning, plantering… – vi hjälper till med allt på dina grönområden.

Snöservice

Maskinell eller manuell snöröjning direkt vid varje snöfall. Vi sandar och ser till att området runt din fastighet är halkfritt och säkert.