Det är vi som är KOMFAST.

Vi är ett fastighetsförvaltningsbolag som inte försöker krångla till det som redan är enkelt. Kommer du ihåg den gamla tidens vaktmästare? Han som hade koll, ställde upp i vått och torrt och ordnade allt. Det är så vi fortfarande jobbar på KOMFAST, fast med modernaste tekniken och de senaste hjälpmedlen.

Hos oss har varje fastighet en egen vaktmästare som tar ansvar för ditt hus och sköter allt du vill. Han håller i skötsel och drift, reparerar när det behövs, kommer med förslag på åtgärder som kan förbättra din fastighetsekonomi, lämnar kostnadsförslag, hjälper till med myndighetskontakter, ordnar fram material, är arbetsledare och kan vara kontakten mellan alla aktörerna i din fastighet.

Din KOMFAST vaktmästare finns till hands och tar hand om ditt hus så du kan koncentrera dig på annat.

Vi ger dig gärna ett förslag på ett skräddarsytt serviceavtal som passar just din fastighet.